ES SYSTEM K


 
 

Instalacja wentylacji mechanicznej

  • zastosowano centralę wentylacyjna VTS nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła o wydajności 8 000 m3/h
  • agregat skraplający - pompa ciepła marki Hokkaido o mocy 45 kW

Instalacja filtrowentylacji stanowiskowej

  • zastosowano filtr partronowy FP-6 o wydajności 8 000 m3/h
  • ramiona odciągowe Oskar