FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES  

FIAT AUTO POLAND

 HALA LAKIERNI

 
 

Hala Lakierni

 

Instalacja termowentylacji Lakierni A

  • zastosowano 42 centrale wentylacyjne nawiew, nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła o łącznej wydajności 500 000 m3/h

Instalacja termowentylacji Lakierni B

  • zastosowano centrale wentylacyjne, nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła o łącznej wydajności 60 000 m3/h każda

Instalacja wyciągowa kabin lakiernicznych Lakiernia B

  • zastosowano 20 sztuk specjalistycznych wentylatorów Berlinerluft w wykonaniu ATEX o łącznej wydajności 1 600 000 m3/h