FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES

 

Instalacja termowentylacji Hali 3D

  • zastosowano 23 centrale wentylacyjne VTS o łącznej wydajności ok. 460 000 m3/h
  • zmodernizowano 45 istniejących zespołów nawiewnych
 

Instalacja filtrowentylacji mgły olejowej w Hali 23

  • zastosowano 5 zespołów filtracyjnych FPO 10 z dodatkowymi filtrami HEPA o łącznej wydajności 120 000 m3/h
  • zastosowano 2 zespołów filtracyjnych FPO 4 o łącznej wydajności 20 000 m3/h