GINO PARADISE 

Besenowa Słowacja

 
 

Instalacja wentylacji i ogrzewania hali basenu zaprojektowanego w formie 2-powłokowego namioty

  • zastosowano 3 centrale w wykonaniu basenowym z podwójnym układem odzysku ciepła VTS / ELBAS o łącznej wydajności 90 000 m3/h
  • zastosowano 5 central nawiewnych VTS o łącznej wydajności 30 000 m3/h jako układ ogrzewania powłok namioty