CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KSIĘGOWE HAWLETT PACKARD

 

Instalacja wentylacji ogólnej

  • zastosowano centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła o łącznej wydajności 50 000 m3/h

Instalacja klimatyzacji

  • zastosowano agregat wody lodowej Carrier o mocy 2 x 760 kW
  • jako elementy wykonawcze zastosowano 200 sztuk klimakonwektorów Carrier