Filtrowentylacja stanowiskowa

 

Najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia pracowników przed szkodliwym działaniem zanieczyszczeń emitowanych na stanowiskach pracy jest stosowanie odciągów miejscowych pozwalających na wychwycenie zanieczyszczeń już w miejscu ich punktowej emisji. Taki, miejscowy sposób odciągania nie wymaga stosowania wyciągów o wyższej wydajności niż jest to konieczne, co wpływa na optymalizację kosztu zakupu urządzeń oraz późniejszych kosztów eksploatacji systemu.

Zastosowanie odciągów miejscowych znacznie poprawia warunki pracy pracowników, gdyż znajdują się w atmosferze czystego powietrza.

Instalacja filtrowentylacji stanowiskowej składa się z :


Odciągów miejscowych:

  • ssawki wyciągowe
  • ramiona samonośne
  • okapy stanowiskowe
  • odciągi bezpośrednio z obudów maszyn


Instalacji transportującej zanieczyszczone powietrze:

  • w technologii rur spiro
  • w technologii kanałów gładkich łączonych na opaski zaciskowe
  • w technologii kanałów z łączeniem kołnierzowym


Urządzenia filtrującego zanieczyszczone powietrze

- FP – filtry patronowe do pyłów suchych

- FPO – filtry do mgły olejowej

- FS – wielostopniowe stacje filtracyjne

Jesteśmy firmą posiadającą duże doświadczenie w projektowaniu, realizacji nowych, ale także modernizacji istniejących instalacji oczyszczania powietrza dla wielu gałęzi przemysłu. W naszych realizacjach stawiamy na nowoczesność rozwiązań, funkcjonalność, wysoką skuteczność, ale także profesjonalne podejście do zarządzania realizacją inwestycji.