Filtrowentylacja typu push-pull

 

W przypadku, kiedy nie ma możliwości zastosowania odciągów miejscowych pozwalających na wychwycenie zanieczyszczeń już w miejscu ich punktowej emisji, swoje zastosowanie mają systemy filtrowentylacji typu push-pull. Takie sytuacje mają miejsce, kiedy obróbce spawalniczej, szlifierskiej poddawane są wielkogabarytowe elementy.

Dymy spawalnicze gromadzą się na wysokości około 4-5 m. Filtrowentylacja typu push-pull wymusza w kontrolowany sposób ruch zanieczyszczonego powietrza, poprzez właściwe rozplanowanie instlacji nawiewnej i wywiewnej. Powietrze zanieczyszczone podlega filtracji na zespołach filtracyjnych, a następnie jest ponownie nawiewane do hali produkcyjnej.

Rozwiązanie takie pozwala na obniżenie stężeń szkodliwych czynników jak również pozwala na oszczędności związane z systemem ogrzewania hali ze względu na blisko 100% odzysk ciepła.