Wentylacja i Klimatyzacja

 

Jednym z podstawowych obszarów naszej biznesowej działalności jest kompleksowe realizowanie systemów wentylacji i klimatyzacji w obiektach przemysłowych.

Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu i realizacji nowych, ale także modernizacji istniejących instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Stawiamy na nowoczesność rozwiązań, funkcjonalność, wysoką skuteczność, a także profesjonalne podejście do zarządzania realizacją inwestycji.

Wykonujemy instalacje dostosowane zarówno do wymagań użytkowników pomieszczeń, zapewniając komfort cieplny w pomieszczeniu, jak i instalacje zapewniające niezbędne parametry powietrza dla procesów technologicznych; tworzymy strefy klimatyczne o różnych parametrach powietrza, wydzielamy strefy o szczególnej czystości powietrza, lub specjalnie uzdatniamy powietrze w całych obiektach.

Wykonujemy instalacje klimatyzacji precyzyjnej utrzymujące stałą temperaturę i wilgotność- laboratoria, pomieszczenia nowoczesnych technologii, komory suszarnicze itp.

Instalacje klimatyzacyjne wykonujemy w oparciu o technologie:

  • wody lodowej (np. systemy oparte o agregaty wody lodowej, fancoile)
  • systemy z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego (np. systemy VRF).
 

Wykonane instalacje wyposażamy w układy automatyki, w tym również BMS. Po wykonaniu instalacji:

  • uruchamiamy układ i przeprowadzamy pomiary, w celu weryfikacji otrzymanych rezultatów z wymaganiami projektu
  • szkolimy użytkowników instalacji
  • zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zamontowanych urządzeń
  • przeprowadzamy przeglądy i konserwację zamontowanych urządzeń i instalacji

Na potrzeby realizowanych przez nas zadań produkujemy kanały, kształtki oraz inne akcesoria wentylacyjne, dzięki czemu w czasie realizacji inwestycji nie występują opóźnienia, będące wynikiem oczekiwania na elementy instalacji, nawet te o niestandardowych wymiarach.