LARKIS DOBCZYCE

 

Instalacja wentylacji ogólnej:

  • Hali produkcyjnej uszczelek gumowych
  • Hali produkcyjnej uszczelek silikonowych
  • Pomieszczeń biurowych w wraz z zapleczem socjalnym

Instalacja wentylacji odciągowej palnych zanieczyszczeń powstałych w procesie produkcyjnych