LEAR CORPORATION POLAND

 
 

Instalacja filtrowentylacji stanowisk spawalniczych

  • zastosowano 10 jednostek filtracyjnych typu FP o łącznej wydajności ok. 158 000 m3/h

Instalacja wentylacji i klimatyzacji hali produkcyjnej

  • zastosowano centrale wentylacyjne VTS z układem odzysku ciepła
  • zastosowano agregat skraplający Clivet o mocy 350 kW