Filtry patronowe do pyłów suchych typu FB

 

Filtry patronowe FP przeznaczone są do oczyszczania powietrza z wszelkiego rodzaju drobnych pyłów suchych, nie klejących się i nie wybuchowych. Znajdują zastosowanie w przemyśle metalowym, spożywczym, przetwórstwa tworzyw oraz wszędzie tam, gdzie w procesie produkcji powstaje zapylenie.

Filtry mogą służyć do oczyszczania powietrza odciąganego bezpośrednio u źródła powstawania na stanowisku pracy, jak również do oczyszczania całej kubatury hali w przypadku systemu PUSH PULL Pro Eco+


Zasada działania filtra FP

Urządzenia składa się z :

 • komory filtracyjnej z przyłączem do instalacji ssącej. W komorze tej zabudowane są wkłady filtracyjne patronowe
 • komory czystej w której zabudowany jest układ pneumatyczny oczyszczania wkładów filtracyjnych
 • komory wentylatora (w mniejszych jednostkach wentylator montowany jest w komorze czystej)

Zanieczyszczone powietrze doprowadzane jest do komory filtracyjnej urządzenia FP. Odkładające się na zewnętrznych powierzchniach patronów filtracyjnych zanieczyszczenia są okresowo usuwane za pomocą impulsu sprężonego powietrza podawanego ze zbiornika ciśnieniowego poprzez zawór pneumatyczny i dysze. Wstrząśnięte ściany patronów filtracyjnych powodują odrywanie się nagromadzonych na nich cząstek pyłu i ich opadanie do zbiornika, skąd zostają usuwane przez obsługę.

Filtry wyposażane są w patronowe wkłady filtracyjne renomowanej niemieckiej firmy R+B FILTER GmbH.

Wkłady dobierane są indywidualnie do rodzaju powstających zanieczyszczeń (np. wykonanie z poliestru, poliestru impregnowanego, polipropylenu, poliestru z membraną elektrostatyczną, poliestru z membraną teflonową i wielu innych). Wkłady filtracyjne R+B FILTER odznaczają się dużą trwałością materiału filtracyjnego (2-3 lata) minimalizując koszty eksploatacyjne związane z ich okresową wymianą, a ich wysoka skuteczność separacji zanieczyszczeń umożliwia zawracanie przefiltrowanego powietrza na halę produkcyjną.


Budowa Filtra FP

Konstrukcja filtra wykonana jest z profili aluminiowych, natomiast wszystkie ściany wykonane są w technologii trójpowłokowej tzn:

 • powierzchnia zewnętrzna - blacha ocynkowana malowana proszkowa,
 • wypełnienie ścianki - wełna mineralna 50 mm
 • powierzchnia zewnętrzna – blacha ocynkowana

Budowa taka znacznie obniża poziom hałasu emitowany przez urządzenie oraz pozwala utrzymać bardzo dobrą izolacyjność cieplną urządzenia nawet w przypadku montażu na zewnątrz.


Układ automatyki urządzenia zapewnia m.in.

 • rozruch wentylatora (Y/ ∆),
 • zabezpieczenie przed zanikiem lub zmianą kolejności faz,
 • zabezpieczenie przeciążeniowe silników wentylatorów,
 • odczyt czasu pracy urządzenia
 • zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacji,
 • presostaty wskazujące stan zabrudzenia wkładów filtracyjnych (konieczność wymiany lub dodatkowego doczyszczenia).


Wyposażenie opcjonalne filtrów:

 • separatory wstępne - w celu odseparowania większych zanieczyszczeń lub zastosowania dodatkowego zabezpieczenia przeciw iskrowego na wlocie do filtra zamontowane są dodatkowe separatory: blacha odbojowa, metalowy filtr kasetowy lub separator rurowy
 • opcja lato/zima – system przepustnic ręcznych lub automatycznych umożliwiający przekierowanie oczyszczonego wstępnie powietrza na zewnątrz lub do wewnątrz pomieszczenia (dodatkowe przewietrzenie latem, zimą - oszczędność ciepła)
 • system automatycznego pre-coating – automatyczne dozowanie środka absorbującego w przypadku stosowania preparatów antyodpryskowych, lub gdy w filtrowanym powietrzu występują niewielkie ilości wody, mgły olejowej lub parafiny
 • włączenie w system nadrzędnego sterowania BMS - w celu umożliwienia sterowania pracą filtrów także z nadrzędnego systemu sterowania BMS, automatyka filtrów może zostać wyposażona w sterowniki swobodnie programowalne pozwalające na komunikację ze stacją dyspozytorską.
 • przemiennik częstotliwości – w celu regulacji ilości odciąganego powietrza w sposób automatyczny lub ręczny
 • system detekcji i gaszenia ognia – zabezpieczający przez rozprzestrzenianiem ognia w przypadku powstania pożaru wewnątrz urządzenia


Ogólne dane techniczne:

Wydajność nominalna [m3/h]                                             
3 000 do 25 000 m3/h                                                     
Wkłady filtracyjne R+B FILTER dobierane
indywidualnie do konkretnych zanieczyszczeń
Klasa filtracji M (odp. H10-H13)       
Napięcie zasilania, częstotliwość 3×400V, 50Hz
Klasa bezpieczeństwa IP 54
Poziom hałasu < 75 dB[A]