Stacje filtracyjne typu FS

 

Stacje filtracyjne FS przeznaczone są do oczyszczania powietrza z wszelkiego rodzaju drobnych pyłów suchych, nie klejących się i nie wybuchowych. Znajdują zastosowanie w przemyśle metalowym, spożywczym, przetwórstwa tworzyw oraz wszędzie tam, gdzie w procesie produkcji powstaje zapylenie.


Zasada działania Stacji filtracyjnej SF

Stacja filtracyjna posiada wielostopniowy system filtracji pyłów.

W stacjach FS stosowane są wymienne wkłady filtrujące:

 • wstępne metalowe/działkowe klasy G2-G4
 • zasadnicze kieszeniowe klasy F5-F9
 • dokładne kompaktowe klasy H10-H13
 • opcjonalnie filtry końcowe z węglem aktywnym

Doprowadzone do stacji zanieczyszczone powietrze trafia kolejno na wkłady filtracyjne o coraz wyższej skuteczności, by ostatecznie osiągnąć wymagany stopień oczyszczenia powietrza. Dzięki takiemu rozwiązaniu coraz dokładniejsze, a zarazem coraz droższe wkłady filtrujące wymieniane są najrzadziej, co wpływa na optymalizację kosztów eksploatacji urządzenia.

Dodatkowym elementem optymalizującym koszty eksploatacji urządzenia jest komora mieszania zabudowywana po pierwszym lub drugim stopniu filtracji, kierująca wstępnie oczyszczone powietrze w okresie letnim na zewnątrz hali, natomiast w okresie zimowym na filtry dokładne i z powrotem do hali.

Urządzenia filtracyjne FS wyposażamy w wymienne wkłady filtracyjne renomowanej szwedzkiej firmy ULTRAMARE.


Budowa Stacji Filtracyjnych

Stacja filtracyjna złożona jest z elementów modułowych, posadowionych na wspólnej ramie nośnej. Konstrukcja wykonana jest z profili aluminiowych, natomiast wszystkie ściany wykonane są w technologii trójpowłokowej tzn:

 • powierzchnia zewnętrzna - blacha ocynkowana malowana proszkowa,
 • wypełnienie ścianki - wełna mineralna 50 mm
 • powierzchnia zewnętrzna – blacha ocynkowana

Budowa taka znacznie obniża poziom hałasu emitowany przez urządzenie oraz pozwala utrzymać bardzo dobrą izolacyjność cieplną urządzenia nawet w przypadku montażu na zewnątrz.


Układ automatyki urządzenia zapewnia m.in.

 • rozruch wentylatora (Y/ ∆),
 • zabezpieczenie przed zanikiem lub zmianą kolejności faz,
 • zabezpieczenie przeciążeniowe silników wentylatorów,
 • odczyt czasu pracy stacji
 • zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacji,
 • presostaty wskazujące stan zabrudzenia poszczególnych filtrów (konieczność wymiany lub przeczyszczenia).


Wyposażenie opcjonalne filtrów:

 • Włączenie w system nadrzędnego sterowania BMS - w celu umożliwienia sterowania pracą filtrów także z nadrzędnego systemu sterowania BMS, automatyka filtrów może zostać wyposażona w sterowniki swobodnie programowalne pozwalające na komunikację ze stacją dyspozytorską.
 • Przemiennik częstotliwości – w celu regulacji ilości odciąganego powietrza w sposób automatyczny lub ręczny


Ogólne dane techniczne:

Wydajność nominalna [m3/h]                       
2 000 do 35 000 m3/h
Wkłady Filtracyjne:
Stopień I metalowe G2-G4
Stopień II kieszeniowe F5-F9
Stopień III kompaktowe H10-H13
Napięcie zasilania, częstotliwość 3×400V, 50Hz
Klasa bezpieczeństwa IP 54
Poziom hałasu < 70 dB[A]
Klasa filtracji max EU 13