ALUPOL PACKAGING

 
 

Hala drukarek

  • instalacja wentylacji i klimatyzacja w oparciu o 3 centrale wentylacyjne o łącznej wydajności 150 000 m3/h
  • instalacja wody lodowej w oparciu o agregat Carrier o mocy 900 kW
  • system BMS
 

Hala drukarki 10-cio kolorowej rotograwiurowej oraz ekstrudera

  • instalacja wentylacji ogólnej i klimatyzacji w opraciu o centrale nawiewne VTS o łącznej wydajności 96 000 m3/h
  • instalacja wody lodowej w opraciu o agregat Clivet o mocy 800 kW
  • instalacja wody lodowej technologicznej w oparciu o agregat wody lodowej Clivet o mocy 720 kW